Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum

Kurumsal sosyal sorumluluğumuz; işletmemiz faaliyetlerinde, üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağlığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen hedefleri ön planda tutarız. Şirket politikalarımız, ilke ve eylemler benimsemektedir.

Bu bağlamda kurumsal sosyal sorumluluğumuz; bulunduğumuz topluma karşı var olan haklar çerçevesinde, üstlenmemiz gereken bir bilinç hâlidir.

Sorumluluk bilinci ile işletmemizin çevreyle bütünleşmesi gerçekleşirken topluma katılım süreciyle de daha yaşanılası bir dünya için değişim yaratmaktayız. İşletmemizin bu yönüyle sosyal sorumluluk, tarafsız olarak topluma zarar vermeyecek şekilde sınırlarız ve toplumsal yaşamın iyileştirilmesi yönünde katkı sunarız.